Microsoft Dynamics CRM med Cinteros

Cinteros har spetskompetens för Microsoft Dynamics CRM och en mycket god övergripande kompetens kring Microsofts olika produkter och lösningar. Kombinerat med vårt kunnande inom CRM, verksamhetsfrågor, teknik och affärssystem levererar vi kraftfulla och lönsamma lösningar med Microsoft Dynamics CRM i centrum.

Det är en självklarhet för oss att bedriva projekt i samförstånd med våra kunder och att leverera enligt plan.