Mer tid – Mer lönsamhet

Administration ska inte ta tid, det ska automatiseras så att varje organisation och företag kan ägna mer tid till sina medlemmar och sina kunder. Men administrationen ska kunna kontrollera att allt stämmer och även hantera avvikelser på ett effektivt sätt. Det gör att ett verksamhetssystem måste hantera olika användare och olika situationer på ett optimalt sätt.

Cinteros har skapat branschlösningar utifrån varje bransch och varje kunds egna förutsättningar och önskemål. Det gör att oavsett om du är verksam inom en medlemsorganisation, fackförbund, fastighetsbolag, utbildningsföretag, offentlig sektor eller tjänstebolag så hittar du din branschlösning hos oss.