CINTEROS MEDLEMSHANTERING – FÖR MEDLEMSORGANISATIONER OCH FACKFÖRBUND

Cinteros kan erbjuda medlemsorganisationer och fackförbund ett verksamhetsstöd, även kallat medlemssystem eller medlemsregister, som ger en stor grad av flexibilitet. Medlemshanteringen, som är baserad på standardplattformen Microsoft Dynamics CRM, är ett effektivt och modernt systemstöd för organisationer med krav på professionell medlemshantering.

Medlemmarna har tillgång till både webbportaler för självbetjäning och appar för specifika behov. De kan själva hantera sitt medlemskap, anmäla sig till kurser, få information om avisering, ändra sina adressuppgifter etc.

Kontakta oss>>

Exempel på färdiga moduler:

• Medlem
• Värvning
• Utbildning och Event
• ”Mina Sidor”
• Reskontra och Avisering

Cinteros har sedan flera år ett nära samarbete med såväl medlems- och intresseorganisationer som arbetsgivare- och arbetstagarförbund. Exempel på kunder är Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer samt förbund inom LO, TCO och SACO. Med denna erfarenhet har Cinteros byggt upp ett omfattande strukturkapital i form av verksamhetsförståelse, kravfångstarbete, införandemetoder samt processer och funktionalitet som effektiviserar införandet av ett nytt systemstöd.

Kontakta oss redan idag så kan vi visa hur ni kan uppnå bättre och effektivare service till medlemmarna! 

Referenscase, Teknikföretagen >>