Case

PernillaFroden

Brostaden

Brostaden, som äger och förvaltar runt 90 kommersiella fastigheter med en total yta av 534 000 kvadratmeter i Stockholm, har sedan länge arbetat med CRM. När deras tidigare CRM-system inte längre gick att vidareutveckla bytte de mot Microsoft Dynamics CRM.
Läs mer »

image146

IF Metall

Nöjdare medlemmar med CRM-app. Besöksappen Fokus lanserades till cirka 1 000 användare på IF Metalls 37 avdelningar strax innan jul 2013 och resultatet har inte låtit vänta på sig. - En användare berättade att han får dubbelt så mycket gjort och mår mycket bättre sedan han började använda Fokus, det tycker jag är helt fantastiskt, säger Ronny Olsson.
Läs mer »

Scandic

Scandic Hotels

Varje dag jobbar Scandic Hotels 6 600 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens grönaste hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet.
Läs mer »

ConnyCallin

SKL Kommentus Inköpscentral

”Vi har nu en gemensam plats för alla de kontakter vi arbetar med. Vi har en god möjlighet att följa våra olika kund- och leverantörskontakter för att effektivisera vår kommunikation och aktiviteter, säger Conny Callin, marknadschef SKL Kommentus.”
Läs mer »

ChristelSandstedt

Stokab

Christel Sandstedt, försäljnings- och marknadschef, Stokab ”Vi är mycket nöjda med Cinteros effektiva och pragmatiska arbetssätt.” De var i behov av ett ärendehanteringssystem. Men i stället för att investera i ett workflow system valde de Microsoft Dynamics CRM.
Läs mer »

Anna

SWEDAC

Swedac hanterar väldigt mycket information gällande sina kunders verksamheter och hade ett behov av att byta ut sitt IT-system för att få ett mer automatiserat och effektivare arbetssätt. Swedac behövde ett system som kunde hantera stora informationsmängder för samtliga kundgrupper och leverantörer för att skaffa sig bättre översikt över vad kunderna är ackrediterade för.
Läs mer »

TeknikForetagen

Teknikföretagen

”Kurs- och konferensmodulen ger oss en total överblick.” Svenskt Näringslivs och branschorganisationen Teknikföretagens nya kurs- och konferenssystem är en modul i Microsoft Dynamics CRM. Det innebär effektivare hantering, tydligare överblick över kursdeltagarna och smidigare..
Läs mer »

TimeCare_small

Time Care

Time Care fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering och levererar produkter och tjänster inom området. Produkterna tillåter kunderna att anpassa bemanning efter produktionsbehov. Tjänsteportföljen är ett stöd för genomförande och implementering av bemanningsstrategier…
Läs mer »