Case

PernillaFroden

Brostaden

Brostaden, som äger och förvaltar runt 90 kommersiella fastigheter med en total yta av 534 000 kvadratmeter i Stockholm, har sedan länge arbetat med CRM. När deras tidigare CRM-system inte längre gick att vidareutveckla bytte de mot Microsoft Dynamics CRM.
Läs mer »

Eva Nildén

Fastigo

Fastigo är Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation. Kärnan i verksamheten är att träffa kollektivavtal och att ge råd och stöd i arbetsgivarfrågor och ledarskapet. Genom hög service, lång erfarenhet och spetskunskap om branschens förutsättningar och problem är de är en kraftfull resurs för sina medlemsföretag – både i vardagen och i ett längre strategiskt perspektiv.
Läs mer »

Scandic

Scandic Hotels

Varje dag jobbar Scandic Hotels 6 600 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens grönaste hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet.
Läs mer »

ConnyCallin

SKL Kommentus Inköpscentral

Conny Callin, SKL Kommentus Inköpscentral. ”Vi har nu en gemensam plats för alla de kontakter vi arbetar med. Vi har en god möjlighet att följa våra olika kund- och leverantörskontakter för att effektivisera vår kommunikation och aktiviteter, säger Conny Callin, marknadschef SKL Kommentus..”
Läs mer »

Anders Lannefors - Case

Sodexo

Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag. Sodexo erbjuder näringsliv och offentlig sektor behovsanpassade supporttjänster och andra specialtjänster. Anders Lannefors, Kundutvecklingsdirektör, Sodexo: "Cinteros höga kompetens och förmåga att förstå Sodexos behov imponerade stort:"
Läs mer »

ChristelSandstedt

Stokab

Christel Sandstedt, försäljnings- och marknadschef, Stokab ” Vi är mycket nöjda med Cinteros effektiva och pragmatiska arbetsätt.” Stokab säljer så kallad svart fiber till olika operatörer som sedan förser det med optiskt lyse. De var i behov av ett ärendehanteringssystem. Men i stället för att investera i ett..
Läs mer »

TeknikForetagen

Teknikföretagen

”Kurs- och konferensmodulen ger oss en total överblick.” Svenskt Näringslivs och branschorganisationen Teknikföretagens nya kurs- och konferenssystem är en modul i Microsoft Dynamics CRM. Det innebär effektivare hantering, tydligare överblick över kursdeltagarna och smidigare..
Läs mer »

TimeCare_small

Time Care

Time Care fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering och levererar produkter och tjänster inom området. Produkterna tillåter kunderna att anpassa bemanning efter produktionsbehov. Tjänsteportföljen är ett stöd för genomförande och implementering av bemanningsstrategier…
Läs mer »