Case

PernillaFroden

Brostaden

Brostaden, som äger och förvaltar runt 90 kommersiella fastigheter med en total yta av 534 000 kvadratmeter i Stockholm, har sedan länge arbetat med CRM. När deras tidigare CRM-system inte längre gick att vidareutveckla bytte de mot Microsoft Dynamics CRM.
Läs mer »

image146

IF Metall

Nöjdare medlemmar med CRM-app. Besöksappen Fokus lanserades till cirka 1 000 användare på IF Metalls 37 avdelningar strax innan jul 2013 och resultatet har inte låtit vänta på sig. - En användare berättade att han får dubbelt så mycket gjort och mår mycket bättre sedan han började använda Fokus, det tycker jag är helt fantastiskt, säger Ronny Olsson.
Läs mer »

Scandic

Scandic Hotels

Varje dag jobbar Scandic Hotels 6 600 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens grönaste hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet.
Läs mer »

ConnyCallin

SKL Kommentus Inköpscentral

”Vi har nu en gemensam plats för alla de kontakter vi arbetar med. Vi har en god möjlighet att följa våra olika kund- och leverantörskontakter för att effektivisera vår kommunikation och aktiviteter, säger Conny Callin, marknadschef SKL Kommentus.”
Läs mer »

ChristelSandstedt

Stokab

Christel Sandstedt, försäljnings- och marknadschef, Stokab ”Vi är mycket nöjda med Cinteros effektiva och pragmatiska arbetssätt.” De var i behov av ett ärendehanteringssystem. Men i stället för att investera i ett workflow system valde de Microsoft Dynamics CRM.
Läs mer »

TeknikForetagen

Teknikföretagen

”Kurs- och konferensmodulen ger oss en total överblick.” Svenskt Näringslivs och branschorganisationen Teknikföretagens nya kurs- och konferenssystem är en modul i Microsoft Dynamics CRM. Det innebär effektivare hantering, tydligare överblick över kursdeltagarna och smidigare..
Läs mer »

TimeCare_small

Time Care

Time Care fokuserar till 100% på schemaläggning och bemanningsoptimering och levererar produkter och tjänster inom området. Produkterna tillåter kunderna att anpassa bemanning efter produktionsbehov. Tjänsteportföljen är ett stöd för genomförande och implementering av bemanningsstrategier…
Läs mer »