Case

PernillaFroden

Brostaden

Brostaden, som äger och förvaltar runt 90 kommersiella fastigheter med en total yta av 534 000 kvadratmeter i Stockholm, har sedan länge arbetat med CRM. När deras tidigare CRM-system inte längre gick att vidareutveckla bytte de mot Microsoft Dynamics CRM.
Läs mer »

image146

IF Metall

Nöjdare medlemmar med CRM-app. Besöksappen Fokus lanserades till cirka 1 000 användare på IF Metalls 37 avdelningar strax innan jul 2013 och resultatet har inte låtit vänta på sig. - En användare berättade att han får dubbelt så mycket gjort och mår mycket bättre sedan han började använda Fokus, det tycker jag är helt fantastiskt, säger Ronny Olsson.
Läs mer »

Hanna Stenholm

Kommunal

Kommunal har över en halv miljon medlemmar, inom fler än 230 yrken. -Vi har nu ett verktyg som bättre stödjer oss i vårt fackliga arbete, det arbetsplatsnära. Det hanterar fler områden än tidigare, områden som rör medlemmen mer direkt, säger Hanna Stenholm, enhetschef Kommunal.
Läs mer »

Scandic

Scandic Hotels

Varje dag jobbar Scandic Hotels 6 600 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens grönaste hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet.
Läs mer »

ConnyCallin

SKL Kommentus Inköpscentral

”Vi har nu en gemensam plats för alla de kontakter vi arbetar med. Vi har en god möjlighet att följa våra olika kund- och leverantörskontakter för att effektivisera vår kommunikation och aktiviteter, säger Conny Callin, marknadschef SKL Kommentus.”
Läs mer »

ChristelSandstedt

Stokab

Christel Sandstedt, försäljnings- och marknadschef, Stokab ”Vi är mycket nöjda med Cinteros effektiva och pragmatiska arbetssätt.” De var i behov av ett ärendehanteringssystem. Men i stället för att investera i ett workflow system valde de Microsoft Dynamics CRM.
Läs mer »

Anna

SWEDAC

Swedac hanterar väldigt mycket information gällande sina kunders verksamheter och hade ett behov av att byta ut sitt IT-system för att få ett mer automatiserat och effektivare arbetssätt. Swedac behövde ett system som kunde hantera stora informationsmängder för samtliga kundgrupper och leverantörer för att skaffa sig bättre översikt över vad kunderna är ackrediterade för.
Läs mer »

TeknikForetagen

Teknikföretagen

”Kurs- och konferensmodulen ger oss en total överblick.” Svenskt Näringslivs och branschorganisationen Teknikföretagens nya kurs- och konferenssystem är en modul i Microsoft Dynamics CRM. Det innebär effektivare hantering, tydligare överblick över kursdeltagarna och smidigare..
Läs mer »