SÄLJ & MARKNAD
Microsoft Dynamics CRM, Customer relationship management, är ett kraftfullt, användarorienterat systemstöd som hjälper alla medarbetare med sina kundrelationer. Att arbeta mer effektivt och göra kundvården till en enkel och självklar del av vardagen. Microsofts CRM-system är tillgängligt via Outlook och Microsoft Internet Explorer, vilket gör det enkelt att lära sig systemet och de anställda kommer snabbt igång med basfunktionerna.

SÄLJSTÖD
Med hjälp av Microsoft Dynamics CRM kan företagets säljare öka försäljningsresultaten genom att förkorta säljcykeln och snabbare genomföra och avsluta säljärenden. Stöd för arbetsflöden och integration skapar en naturlig koppling till affärsprocesser och säkerställer att kundinformationen kvalitetssäkras.
Att skapa ett komplett kundkort med all relevant information ger ordning och kontroll på kunder och kontaktpersoner. All information finns tillgänglig på ett ställe vilket sparar värdefull tid, samtidigt som säljarna inte behöver belasta resten av organisationen genom att t ex begära information från ekonomi-, projekt- eller supportavdelningen. All kundhistorik finns också tillgänglig och är sökbar.

MARKNADSBEARBETNING
Marknadsavdelningen får i Microsoft Dynamics CRM ett naturligt stöd för den interna och externa kommunikationen avseende kampanjer, informations- och nyhetsbrev, enkäter, inbjudningar och andra vanligt förekommande marknadsaktiviteter. Företagets olika aktiviteter och kommunikation kan lätt styras till berörd målgrupp, vilket sparar tid och resurser. Dessutom kommuniceras enbart relevant information till kunden och det blir betydligt lättare att säkerställa att all kommunikation blir enhetlig och tydlig.
Microsoft Dynamics CRM innehåller stöd för planering, genomförande och återkoppling av bland annat återkommande aktiviteter som kvalitetsmätningar, kundsamtal, och utvärderingar. Dessutom är det enkelt att arbeta med automatiska påminnelser till medarbetare och ansvariga chefer så att inget faller mellan stolarna eller glöms bort.

RAPPORTER OCH STATISTIK
Microsoft Dynamics CRM inkluderar också ett integrerat rapporteringsverktyg för affärskritiska prognoser och uppföljningar av försäljningen, kundaktiviteter, servicegrad, etc. Med dessa rapporter som underlag kan ansvariga och ledningen snabbt fatta väl underbyggda beslut, utvärdera och prognostisera företagets sälj- och marknadsaktiviteter samt identifiera nya affärsmöjligheter, trender och problem.

Microsoft Dynamics CRM produktblad

Cinteros startpaket