SMARTA FUNKTIONER FÖR ALLA BRANSCHER

Den funktionalitet som vi erbjuder är oberoende av vilken bransch du jobbar inom. Behoven för varje företag är grundläggande och all funktionalitet kan levereras inom ramen för Microsoft Dynamics CRM och kringliggande produkter.

CRM & Försäljning stödjer ett företags säljprocess i form av att hantera kunder, kontakter, ärendehantering m.m. För att göra jobbet enklare finns processtöd och aktivitetshantering med automatiska påminnelser.

Marknad & Kommunikation ger färdiga verktyg för att segmentera och ”skära” kunddatabasen på exakt det sätt ni önskar. Systemet innehåller färdiga funktioner för att sätta ihop statiska eller dynamiska marknadsföringslistor för att skicka ut riktad information till era kunder och medlemmar.

Beslutsstöd kompletterar den grundläggande  rapporteringsfunktionalitet som finns i CRM. Du kan ta fram historiska data, göra analyser och prognoser samt konstruera egna frågor utan inblandning av IT-avdelningen eller ett konsultbolag.

Appar är ett specialutformat gränssnitt mot CRM som är gjorda för ett speciellt syfte, t ex ett mobilt besiktningsprotokoll, ärendehantering eller realtidsrapportering.