MEDLEMSSYSTEM FÖR MEDLEMSORGANISATIONER

Cinteros har sedan flera år ett nära samarbete med olika medlemsorganisationer och fackförbund. Exempel på kunder är PRO, förbund inom LO, TCO och SACO samt Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer.

Några av fördelarna med Cinteros medlemssystem för medlemsorganisationer

 

Urval och segmentering - Dela in din målgrupp i olika segment för att skicka erbjudanden och information så att varje medlem känner sig speciell och utvald, vilket ökar lojaliteten.

Bättre medlemsservice - Med medlemsinformation på ett ställe kan servicecenter direkt svara på frågor eller delegera för vidare hantering, snabba svar ger nöjdare medlemmar.

Enklare för förtroendevalda – Möjligheter till ökat lokalt stöd med medlemsinformation på ett ställe, tillgängligt oavsett var du är och från enheter som dator, telefon och surfplatta. Förtroendevalda kan jobba mer effektivt och vara bättre förberedda inför sina möten, mötet blir effektivare för alla parter.

Pedagogiskt gränssnitt – Enkelt och intuitivt att hantera vilket innebär att man inte behöver utbilda användarna i samma omfattning.

Mindre administration – Enhetliga och strukturerade processer för anställda och förtroendevalda.

Bättre koordinering – Enklare att boka och genomföra gemensamma aktiviteter exempelvis utbildningar, events, föreningsträffar, seminarier och årsmöten.

Exempel på funktionalitet för medlemsorganisationer

- Medlemshantering
- Medlemsuppdrag
- Värvning
- Reskontra och Avisering
- Ärendehantering
- Utbildning, seminarium och event
- Förtroendeportal
- ”Mina Sidor”
- Urval och segmentering
- Statistik och analys

Kontakta oss redan idag så kan vi visa hur ni kan uppnå bättre och effektivare service till medlemmarna! 

Referenscase, Teknikföretagen >>