WebInfo

WebInfo är en Agressoprodukt som bland annat ger möjlighet att analysera verksamheten med webbaserad rapportering. WebInfo är konstruerat för att användarna enkelt ska kunna ta del av de rapporter de behöver. I ett enkelt och intuitivt gränssnitt kan verksamheten genomlysas och analyseras.

Cinteros verksamhetskonsulter och tekniska konsulter hjälper till med allt från att kravspecificera och designa innehållet i WebInfo till att implementera lösningen. En avgörande del av arbetet är att definiera vilken information som ska presenteras samt hur den ska presenteras för att innehållet i rapporterna ska uppfattas som så enkelt och tydligt som möjligt.

WebInfo kan användas för att registrera budget- och prognosvärden som kopplas till Agressos saldotabeller eller för att ta fram annan information ur Agresso, t.ex. uppgifter om kodplaner, kundregister, anläggningstillgångar m.m.

WebInfo kan också användas för fastighets- och hyresadministrationssystemet FastNet. WebInfo för FastNet innehåller färdiga standardrapporter, bl a förvaltarlista och saldolista för inbetalningar av hyror. Vi kan hjälpa till att utveckla och kundanpassa dessa samt integrera med ekonomisystemets rapporter, t ex kan en intäktsanalys för budgeten jämföras med hyresintäkterna från fastighetssystemet.

Läs mer om WebInfo